Naročilo na pregled

Naročanje in informacije:

1. Preko telefona 01 2574 790

Ponedeljek in četrtek:13. 00 - 18. 00
Torek, sreda, petek: 8.00 -13.00

2. Po e-pošti: ratko.tatalovic@siol.net
ali spletnega obrazca

3. Osebno v ordinaciji:

Ponedeljek in četrtek:13. 00 - 18. 00
Torek, sreda, petek: 8.00 -13.00

4. Po  navadni pošti:
Tbilisijska 59, 1000 Ljubljana

stetoskop

Na pregled se lahko naročite naročite  po telefonu na tel. števIko 01 2574 790 ali preko
spletnega obrazca.